Adopteer je Route: Vijlenerbos

Om welk gebied gaat het?
Het gaat nu nog om het Vijlenerbos en later in 2017 ook om de bosgebieden van Staatsbosbeheer in Epen, Slenaken en Nijswiller. Vanaf 2018 wordt dit uitgebreid naar alle bosgebieden van Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg en mogelijk ook van andere natuurorganisaties.

Hoe kun jij helpen?
Er is 4x per jaar een onderhoudsdag voor het opruimen van losliggende stenen, takken en zwerfafval. Maar je kunt ook helpen met snoeien, afwateringen verbeteren, borden controleren en waar nodig herstellen of verbeteren, routes verbeteren en uitbreiden en/of aanspreekpunt zijn voor ruiters en menners in Zuid-Limburg waar ze terecht kunnen met meldingen over bijvoorbeeld omgevallen bomen, maar ook met vragen en tips.

 

Bij wie kun je je aanmelden?

Contactpersoon: Stichting Paardenroutes Zuid-Limburg, www.przl.nlinfo@przl.nl

Loading...