Buitenrijden.nl is een initiatief van de KNHS. We werken nauw samen met de Provincies, Gemeentes en routebureaus om landelijke ruiter- en menroutes zo goed mogelijk in kaart te brengen en te onderhouden. Zodat iedere paardensporter plezierig en veilig kan buitenrijden.  


Onderhoud van ruiter- en menroutes  
Nederland is rijk aan mooie natuur waar je samen met je paard van kunt genieten. Er zijn in ons land 400.000 ruiters die met elkaar wel 17 miljoen buitenritten in de natuur maken. Hierdoor komen buitengebieden wel eens onder druk te staan. Maar gelukkig zijn er overal in Nederland initiatieven waarin gepassioneerde ruiters en menners zich samen met terreineigenaren en -beheerders inzetten om de natuur toegankelijk, veilig en mooi te houden. Als KNHS willen we hier graag een steentje aan bijdragen. Daarom hebben wij het initiatief “Adopteer je route” in het leven geroepen. Lees hier meer over dit mooie initiatief.  


Meldpunt 
Buitenrijden.nl is met zorg samengesteld en bedoeld als inspiratie- en informatiebron voor ruiter en menners. Via het contactformulier op onze website kunnen meldingen worden doorgegeven. Buitenrijden.nl zet de meldingen door aan de betreffende terreinbeheerder en samen met het routebureau en/of boswachter wordt gekeken naar een oplossing.  


Routedatabank  
De routedatabank is een digitale tool om landelijke routedata te verkrijgen, te beheren en te distribueren. Data van meer van 40 verschillende beheerders van routenetwerken komen samen tot één landelijk bestand. Via routedatabank.nl kunnen overheidsinstanties gegevens over fiets- en wandeldata raadplegen en downloaden. Eind 2021 is ook, dankzij samenwerking met de KNHS, ruiterdata toegevoegd. Deze data zijn nog in opbouw. De data is alleen beschikbaar voor overheden en niet voor consumenten. Deze instanties zorgen er mede voor dat ruiter- en menpaden uiteindelijk ontsloten worden richting ruiters en mennen.   


Subsidies voor ruiter- en menroutes 
De Provincies stellen financiële middelen beschikbaar voor recreatie(-sport). Zo kennen ze ook subsidies toe aan bijvoorbeeld het onderhoud en vernieuwen van ruiter- en menroutes. KNHS kan lokale partijen hierin adviseren en bemiddelen bij een eventuele subsidieaanvraag.  Heb je hier vragen over? Mail dan recreatie@knhs.nl  

Loading...