Toelatingscriteria PaardenWelkom

Buitenrijden.nl is een onderdeel van de KNHS. Het platform is voor recreatieve paardensporters die veilig en met plezier willen buitenrijden. Gebruikers en volgers vinden er diverse producten en diensten zoals de mooiste ruiter- en menroutes, cursussen en leermodules,  vakanties, evenementen, activiteiten en tips & tricks voor onderweg. Alles op het gebied van buitenrijden, plezier met je paard en paardenwelzijn.

Bedrijven met het kwaliteitslabel PaardenWelkom voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Veiligheid van mens & paard
 • Gezondheid & Welzijn van mens en paard
  Gaat het om een Hippische accommodatie, zie hiervoor de richtlijnen:
  Handboek Veilig Paardrijden


Verblijfaccommodaties voor ruiters

 • Persoonlijk ontvangst en service aanspreekpunt bij aankomst voor ruiter & paard
 • Parkeergelegenheid
  • Voor auto’s, trailers en kleine vrachtwagens.
 • Duidelijke openingstijden
  • De ruiter heeft, na inchecken, ten alle tijden toegang tot de accommodatie en het paard.
 • Sanitaire voorziening voor ruiters
 • Schoon en stromend drinkwater (zelfde als sanitaire voorziening.)
 • Nood nummer beschikbaar
  • Ieder PaardenWelkom bedrijf dient te beschikken over een telefoonnummer waarmee gasten in een noodsituatie contact kunnen opnemen.
  • Deel de contactgegevens van je lokale veearts met de gasten.


Verblijfaccommodatie Paarden

 • Stallen:
  • De boxmaat voldoet aan de basisnorm voor paarden; 3,5 x 3,5 m. (10 m²) en pony’s 2,5 x 2,5 m. (6,25 m²). De stalwand moet minimaal 2.20 meter zijn. Er zijn geen stands aanwezig.
  • Boxen zijn voorzien van een buiten- en/of binnen luik.
  • Stalklimaat: Houdt in dat er voldoende licht en frisse lucht is.
  • (stal)bedding: Dient schoon en droog te zijn.
 • Weide/ paddock:
  • Paarden kunnen vrij bewegen dit betekent los kunnen lopen. Dit kan in de weide of paddock
  • Omheining van weide: voorzien van stevige palen en het draad is strak gemonteerd.
  • Regelmatige controle op giftige planten.
 • Hekwerk accommodatie:
  • Afsluitbare omheining (hek, slagboom of ketting) van minimaal 1 meter hoogte en goed onderhouden.
 • Hygiëneprotocol:
  • Jaarlijks (tijdig) vaccineren (influenza) van eigen paarden en controle op vaccineren van gastpaarden (checkgesprek en vraag naar paspoort).
  • Voorkomen van het ontstaan van ziektes zoals Droes of Rhino . Bijvoorbeeld een checkgesprek met de gast over het paard (recente locaties en ziektes).
  • Regelmatig ontwormen van eigen paarden (en check bij gasten) is een onderdeel van het hygiëne protocol.
  • De weides en paddocks moeten schoon zijn van mestballen.
 • Voer en drinkwater:
  • Zowel binnen als buiten hebben alle paarden vrij toegang tot schoon drinkwater.
  • Optioneel: (ruw)voer beschikbaar

Omgeving:

 • Ruiterpaden liggen en routes liggen op korte afstand van locatie (max 2 km)
 • Ruiters en paarden kunnen op een veilige manier doorgang vinden naar de ruiterpaden. Zonder obstakels of gevaarlijke overgangen. Moet een ruiters een spoorwegovergang of een brug over dan dient dit op voorhand gemeld te worden aan de ruiter. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties.


Pauzeplaatsen

Dit zijn accommodaties waar ruiter en paard tijdens hun buitenrit tijdelijk kunnen verblijven voor een aangename tussenstop. Zoals: aanbindplekken, horecagelegenheden, etc.

 eisen voor de pauzeplaats:

 • Veilige aanbindplaats met eventueel een paddock (waar geen auto's of fietsen staan)
 • Vanuit de locatie zicht op de aanbindplaats
 • Vers drinkwater beschikbaar
 • Mestboy en een bezem/ kruiwagen


Toestemming voor gebruik
Wanneer u afbeeldingen, beeldmateriaal en/of video’s deelt met Buitenrijden.nl, geef je nadrukkelijk toestemming voor gebruik op ons platform en communicatie kanalen. Het aangeleverde materiaal wordt alleen door Buitenrijden.nl en KNHS.nl gebruikt en zal niet worden doorgestuurd aan derden. Er kan geen aanspraak worden gedaan op kosten licentierechten en  auteursrechten of andere vormen van betaling. Bij het insturen van beeldmateriaal verklaart u zich hier mee akkoord te gaan.  

Leveringsvoorwaarden
Buitenrijden.nl is een tussenpersoon en biedt advertentieruimte aan voor verhuur van accommodaties (hippische ondernemers). Buitenrijden.nl verstrekt op haar website informatie over buitenritten die aan de specifieke voorwaarden van Buitenrijden.nl voldoen.

Aanbieders onder het label PaardenWelkom worden hierna genoemd ‘Aanbieder’.

Buitenrijden.nl  hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Aanbieder.

 1. Informatie accommodatie
  De informatie die wordt geplaatst op de website door de Aanbieder dient te voldoen aan de voorwaarden die Buitenrijden.nl stelt zoals de combinatie ruiter/menner + paard zijn welkom bij de accommodatie. Aanbieder blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Het is Buitenrijden.nl toegestaan om het beeldmateriaal + door Aanbieder verstrekte informatie in te zetten voor marketingdoeleinden. Buitenrijden.nl heeft tevens recht om de verstrekte informatie in te korten en te vertalen naar eigen inzicht.

 1. Website

De verstrekte informatie door Aanbieder word opgemaakt in de huisstijl van Buitenrijden.nl Buienrijden.nl heeft het recht om de informatie te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door Buitenrijden.nl worden gehanteerd. Buitenrijden.nl mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is. De volgorde waarin de aanbieders staan aangegeven wordt chronologisch bepaald door Buitenrijden.nl.

 1. Aansprakelijkheid
  Buiterijden.nl is op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor de gevolgen van claims als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Aanbieder op Buitenrijden.nl. Aanbieder kan Buitenrijden.nl niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bereik zijn van buitenrijden.nl.

 2. Klachten van ruiters worden voorgelegd aan de aanbieder. Aanbieder heeft na melding, door Buitenrijden.nl, drie werkdagen de tijd om te reageren op de klacht. In overleg wordt er een reactie geformuleerd richting de ruiter. Bij herhaalde klachten omtrent de geleverde diensten, is Buitenrijden.nl gerechtigd om Aanbieder uit te sluiten van deelname.

 3. Betaalde vermelding
  De betaalde vermelding heeft een looptijd van één jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf per jaar betaald te worden. De looptijd kan elk gewenste datum  ingaan en loopt tot diezelfde datum een jaar later.

Een betaalde vermelding wordt automatisch verlengd. Kort voor de afloop van de contractperiode van één jaar ontvangt Aanbieder een factuur voor de verlenging voor het volgende jaar. Indien Aanbieder geen gebruik meer wenst te maken van de vermelding, kan Aanbieder dit binnen zeven dagen na de factuurdatum van de verlenging aangeven, waarna de factuur gecrediteerd zal worden. Vroegtijdige beëindiging geeft geen recht op terug betaling. 

Buitenrijden.nl behoudt zich tot het recht om een betaalde vermelding te eindigen indien:

 • Aanbieder niet tijdig de factuur heeft voldaan
 • Aanbieder herhaaldelijk de leveringsvoorwaarden schendt
 • Buitenrijden.nl klachten ontvangt over Aanbieder
 • KNHS heeft het recht om goedkeuring te onthouden.
Loading...