Toelatingscriteria Buitenritten

Buitenrijden.nl is een onderdeel van de KNHS. Het platform is voor recreatieve paardensporters die veilig en met plezier willen buitenrijden. Gebruikers en volgers vinden er diverse producten en diensten zoals de mooiste ruiter- en menroutes, cursussen en leermodules,  vakanties, evenementen, activiteiten en tips & tricks voor onderweg. Alles op het gebied van buitenrijden, plezier met je paard en paardenwelzijn.

Bedrijven met het kwaliteitslabel PaardenWelkom voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Veiligheid van mens & paard
 • Gezondheid & Welzijn van mens en paard
  Gaat het om een Hippische accommodatie, zie hiervoor de richtlijnen:
  Handboek Veilig Paardrijden

 1. Rijervaring
  De ruiter is verantwoordelijk voor de rit die hij boekt en past bij zijn rijervaring*. Blijkt dat je rijervaring niet voldoende is voor de buitenrit dan mag de aanbieder van de buitenrit de ruiter weigeren, zonder dat je het betaalde bedrag voor de buitenrit terug ontvangt.
 • Onervaren (stap) let op: aan de hand / op de wagen altijd met cap
 • Beginner (stap, draf)
 • Half gevorderd (stap, draf, galop)
 • Gevorderd (stap, draf, galop ook over smalle paden)

 1. Veiligheid
  nl is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de rit. Deze verantwoordelijkheid, ook omtrent veiligheid, blijft bij u als aanbieder van de rit. Met het accepteren van de voorwaarden geef je aan dat je als aanbieder van de buitenrit bewust bent van de risico’s die een buitenrit met zich meebrengt. Wij adviseren de aanbieder om een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten om de (financiële) risico’s te beperken.

Overige criteria kledij ruiter & begeleider:

 • Ruiters én begeleiders dragen een goedgekeurde veiligheidshelm
 • Ruiters en begeleiders dragen geschikt schoeisel
 • Het tuig en de zadels van de paarden zijn goed onderhouden, passend en in geval van de beugels met een goed werkend systeem dat de beugel doet losschieten als de ruiter valt en in de stijgbeugel blijft hangen
 • Begeleiders hebben minimaal een KNHS instructeur basissport diploma
 • Begeleiders hebben minimaal een KNHS instructeur basissport diploma

 1. Paardenwelzijn
 • Paarden komen het hele jaar ten minste 4 uur per dag buiten (vrije beweging!) met soortgenoten
 • Paarden zien er gezond en goed doorvoed uit
 • Paarden lopen niet kreupel of vertonen andere symptomen van pijn of ongemak
 • Paarden hebben passend tuig en geen wondjes op de plaats van zadel en hoofdstel
 • Als de paarden binnen staan, hebben zijn de beschikking over een schone, droge, goed geventileerde stal met bodembedekking zodat ze goed kunnen liggen
 • Paarden krijgen voldoende rust tussen de ritten door (CHECK FNRS RICHTLIJNEN)

 1. Stal
 • Het terrein is veilig ingericht en is vrij van gevaarlijke elementen zoals rollen (prikkel)draad
 • De weilanden en paddocks zijn deugdelijk omheind
 • De aanbieder heeft een geschikte verzekering / veiligheidscertificaat

Toestemming voor gebruik
Wanneer u afbeeldingen, beeldmateriaal en/of video’s deelt met Buitenrijden.nl, geef je nadrukkelijk toestemming voor gebruik op ons platform  en communicatie kanalen. Het aangeleverde materiaal wordt alleen door Buitenrijden.nl en KNHS.nl gebruikt en zal niet worden doorgestuurd aan derden. Er kan geen aanspraak worden gedaan op kosten licentierechten en  auteursrechten of andere vormen van betaling. Bij het insturen van beeldmateriaal verklaart u zich hier mee akkoord te gaan. 

Leveringsvoorwaarden
Buitenrijden.nl is een tussenpersoon en biedt advertentieruimte aan voor aanbieders van buitenritten (hippische ondernemers). Buitenrijden.nl verstrekt op haar website informatie over buitenritten die aan de specifieke voorwaarden van Buitenrijden.nl voldoen.

Aanbieders van buitenritten worden hierna genoemd ‘Aanbieder’.

Buitenrijden.nl  hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Aanbieder.

 1. Informatie rit
  De informatie die wordt geplaatst op de website door de Aanbieder dient te voldoen aan de voorwaarden die Buitenrijden.nl stelt. Zoals buitenritten voor ruiters zonder eigen paard. Aanbieder blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Het is Buitenrijden.nl toegestaan om het beeldmateriaal + door Aanbieder verstrekte informatie in te zetten voor marketingdoeleinden. Buitenrijden.nl heeft tevens recht om de verstrekte informatie in te korten en te vertalen naar eigen inzicht.

 1. Website

De verstrekte informatie door Aanbieder word opgemaakt in de huisstijl van Buitenrijden.nl Buienrijden.nl heeft het recht om de informatie te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door Buitenrijden.nl worden gehanteerd. Buitenrijden.nl mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is. De volgorde waarin de aanbieders staan aangegeven wordt chronologisch bepaald door Buitenrijden.nl.

 1. Aansprakelijkheid
  nl is op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor de gevolgen van claims als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Aanbieder op Buitenrijden.nl. Aanbieder kan Buitenrijden.nl niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bereik zijn van buitenrijden.nl.

 2. Klachten
  Klachten van ruiters worden voorgelegd aan de aanbieder. Aanbieder heeft na melding, door Buitenrijden.nl, drie werkdagen de tijd om te reageren op de klacht. In overleg wordt er een reactie geformuleerd richting de ruiter. Bij herhaalde klachten omtrent de geleverde diensten, is Buitenrijden.nl gerechtigd om Aanbieder uit te sluiten van deelname.

 3. Betaalde vermelding
  De betaalde vermelding heeft een looptijd van één jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf per jaar betaald te worden. De looptijd kan elk gewenste datum ingaan en loopt tot diezelfde datum een jaar later.

Een betaalde vermelding wordt automatisch verlengd. Kort voor de afloop van de contractperiode van één jaar ontvangt Aanbieder een factuur voor de verlenging voor het volgende jaar. Indien Aanbieder geen gebruik meer wenst te maken van de vermelding, kan Aanbieder dit binnen zeven dagen na de factuurdatum van de verlenging aangeven, waarna de factuur gecrediteerd zal worden. Vroegtijdige beëindiging geeft geen recht op terug betaling. 

Buitenrijden.nl behoudt zich tot het recht om een betaalde vermelding te eindigen indien:

 • Aanbieder niet tijdig de factuur heeft voldaan
 • Aanbieder herhaaldelijk de leveringsvoorwaarden schendt
 • nl klachten ontvangt over Aanbieder
 • KNHS heeft het recht om goedkeuring te onthouden.

 

 

 

Loading...