Help mee aan het onderhoud van ruiter- en menroutes

Nederland is rijk aan mooie natuur waar je samen met je paard van mag genieten. Er zijn in Nederland 400.000 ruiters die jaarlijkse met elkaar 17 miljoen buitenritten door de natuur maken. Hierdoor komen buitengebieden wel eens onder druk te staan. Maar gelukkig zijn er overal in Nederland initiatieven waar gepassioneerde ruiters en menners zich samen met terreineigenaren en -beheerders inzetten om de natuur toegankelijk, veilig en mooi te houden. Als KNHS Buitenrijden willen we hier graag een steentje aan bijdragen. Daarom hebben wij samen met Staatsbosbeheer en de routebureaus het initiatief “Adopteer Je Route” in het leven geroepen.

Adopteer Je Route is een soort netwerk van landeigenaren en vrijwilligers (ruiters- en menners) die zich inzetten om hun favoriete buitenrijgebied te onderhouden. Dit doen we door middel van routeteams, die zich inzetten voor een bepaald gebied of een bepaalde route. Een routeteam bestaat uit (lokale) ruiters, menners en paardenliefhebbers, die zich inzetten voor het onderhoud van deze routes en ervoor zorgen dat wij allemaal kunnen blijven genieten van het paardrijden in de natuur.

Sluit je aan bij een routeteam bij jou in de buurt! 

Vele handen maken licht werk! Ben je enthousiast geworden? Hier onder vind je een menu met al onze actieve routeteams door heel Nederland. Meld je aan als vrijwilliger bij de lokale organisatie. Kijk ook op onze activiteitenkalender wanneer er een opschoondag bij jou in de buurt gepland staat!

Gelderland

Kootwijk - midden Veluwe

De stichting Paardenvrienden Midden Veluwe zet zich in voor het onderhoud van de ruiter- en menpaden op de Midden Veluwe. voor werkdagen, informatie of melden van onveilige situaties kan via onderstaand mailadres:

info@paardenvriendenveluwe.nl

Flevoland

Lelystad
Paarden Platform Lelystad organiseert regelmatig onderhoudsactiviteiten zoals bijvoorbeeld snoeiacties en het onderhoud van de routebebording. Jouw hulp hierbij is van harte welkom! Je kunt contact opnemen met de stichting Paarden Platform Lelystad via e-mail of ga naar de website:

info@paardenplatformlelystad.nl
www.paardenplatformlelystad.nl

Drenthe

Drenthe
In Drenthe worden op 2 vaste zaterdagen per jaar per regio een Adopteer je ruiterroute georganiseerd. Er zijn 7 gebruikersgroepen opgericht onder aansturing van de Stichting Paardenroutes Drenthe. Voor meer informatie: 

info@paardenprovincie.nl
www.paardenprovincie.nl

Utrecht

Utrechtse Heuvelrug
Het gaat om een werkdag 2 x per jaar, in het voor- en najaar. Het is licht onderhoud, dus snoeien. Kleine boompjes weg zagen, hoge takken verwijderen, snoeien van begroeiing. Je kunt contact opnemen voor het gebied Amerongen - Elst - Leersum - Austerlitz, De Vuursche met Marjolein van Unen, KNHS regioconsulent Utrecht en Gooische Natuurreservaat via marjolein.vanunen@outlook.com


Soest
De WPE organiseert samen met de boswachter in het najaar een onderhoudsdag. Samen wordt gewerkt aan de men- en ruiterpaden. Tijdens deze dag zullen snoei- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd worden. Kijk in de kalender wanneer er een werkdag is. Wil jij helpen in dit gebied? Meld je dan aan bij Men- en Rijvereniging Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland (WPE) via: secretaris@wpeemland.nl

Zuid-Holland

Albrandswaard 
Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard organiseert een paar keer per jaar een onderhoudsmoment. Op deze momenten worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals snoeien of onderhoud van de route bebording. Jouw hulp is hierbij van harte welkom! Je kunt contact opnemen met Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard via:

info@ruiterpadenalbrandswaard.nl
www.ruiterpadenalbrandswaard.nl


Van Dixhoorndriehoek 
Het gaat om de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland. Het maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen en de terreinbeheerder is Stichting Zuid-Holland Landschap. Paardensporters die willen meehelpen met het onderhoud in dit gebied kunnen zich melden bij: aanmeldformulier van Stichting Zuid-Holland Landschap

Noord Holland

De Schoorlse Duinen zijn een prachtig gebied om paard te rijden. Wegens beperkte financiële middelen zijn de paden al geruime tijd amper onderhouden. Hierdoor zijn sommige plekken gevaarlijk en kiezen ruiters een alternatieve route.
 
Er zijn veel klachten van de ruiters over de conditie van de paden en de gebruikers hebben Staatsbosbeheer opgeroepen om een crowdfundactie te starten. Veel ruiters willen vrijwillig hierbij helpen en staan te trappelen om ook met het onderhoud na de opknapbeurt te helpen.  
Voor de opknapbeurt staan de volgende acties in de planning, die dringend nodig zijn en waar we veel geld voor nodig hebben:

  • Paden frezen
  • Zand aanbrengen
  • Bebording aanbrengen
  • Paden opsnoeien

Voor het herstel en de vernieuwing van de ruiterpaden Schoorlse Duinen ontvangt Staatsbosbeheer geen reguliere financiering. Met behulp van donaties van ruiters, bedrijven en fondsen hopen we het benodigde bedrag op te halen. 
 
Vind je het ook belangrijk dat de ruiterpaden Schoorlse Duinen veilig en toegankelijk blijven voor de toekomst? Doneer dan nu en doe mee! Klik hier om mee te doen!

Loading...