Adopteer je Route: Poelbos

Het Poelbos is een multifunctioneel bos met wandelpaden, ruiterpaden, amfibieënpoelen, speelweiden en voorzieningen als picknicktafels en bankjes. Het is gelegen niet ver van de A-58 in de polder tussen Goes en Heinkenszand. Het Poelbos is een ruilverkavelingsbos met relatief jong opgaand bos, struweel en ruigtes. In de lager gelegen gedeelten staan elzen en wilgen, op de wat hoger gelegen kavels staan onder meer populieren, essen, eiken en beuken. Het struweel bestaat uit onder meer slee- en meidoorn, hazelaar, vlier en hondsroos. In de onderbegroeiing zijn brandnetel, wilgenroosje en akkerdistel. In het bos broeden de gebruikelijke vogels als onder andere zanglijster, merel, houtduif , mezen, buizerd, grote bonte en groene specht. Opvallend talrijk zijn tuinfluiter, zwartkop en tjiftjaf. Ook zomertortel, koekoek en ransuil komen voor. In de ruigten en rietzomen broeden bosrietzanger en kleine karekiet.

Om welke route gaat het?
De bossen ten zuiden van Goes in het Zuid-Bevelandse polderlandschap. De ruiterroute voert door en langs het bos. De conditie i.v.m. laaggelegen terrein niet altijd even goed (gras).

Hoe kun jij helpen?
De hele route moet eens opnieuw bekeken en verbeterd worden, eventueel in samenwerking met ATB-vereniging.

 

Bij wie kun je je aanmelden?

Bij boswachter Karel Leeftink 
via (06-10943647) of per e-mail via 
k.leeftink@staatsbosbeheer.nl

Loading...