COPYRIGHT 

Alle inhoud van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, grafieken, afbeeldingen, audioclips, audiovisuele clips, logo's, pictogrammen en andere feed die u ontvangt (en elke selectie of regeling) en zijn het eigendom van de KNHS of, indien van toepassing, de respectieve leverancier van de inhoud, en worden beschermd door zowel nationale als internationale auteursrechtwetten.De informatie op deze site mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag deze informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan KNHS).

KNHS heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel vanVindjebuitenrit.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

KNHS heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Loading...