Paardenmest op straat

Ieder jaar maken we met z’n allen ruim zeventien miljoen buitenritten. Dat is heel veel! En waar paarden zijn, is ook mest. Vooral binnen de bebouwde kom geeft dat overlast voor omwonenden en andere weggebruikers, zoals wandelaars en fietsers. Maar mest leidt ook tot vragen over verspreiding van ziekten en vervuiling van grondwater. Zijn die terecht? We geven je uitleg in deze blog.

Ruim mest binnen 24 uur op

In sommige gemeenten moet je de mest al verplicht opruimen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Andere gemeenten overwegen om mestzakken verplicht te stellen, maar daar zitten nadelen aan. Weer andere gemeenten zetten speciaal voor ruiters en menners afvalemmers neer. Door de bebouwde kom schoon te houden kunnen we met z'n allen mogelijke (verdere) verplichtingen of boetes voorkomen. Dat kan simpelweg door binnen 24 uur de mest op te ruimen, gewoon met een schep en/of bezem. Als geheugensteuntje heeft de KNHS een ludieke stalposter ontwikkeld. Hieronder kan je hem direct downloaden om op te hangen op stal!

Paardenmest, een risico?

De KNHS krijgt in toenemende mate vragen over de mogelijke risico’s van paardenmest in de natuur. Sommige terreineigenaren noemen deze vermeende risico’s om paarden van hun terrein te weren. De mest die paarden in het terrein achterlaten, is echter geen reden tot zorg, concludeerde Marianne Sloet (hoogleraar Equine Internal Medicine) en Frans van Knapen (hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid). Het artikel dat in Paard&Sport van december 2013 over dit onderwerp werd gepubliceerd lees je hieronder terug (PDF).

Stalposter Shit Happens

Artikel Paard & Sport: Paardenmest een risico?

Flyer: Help je mee? Mest opruimen

JPG - 6,2MB

Loading...