Kanaalroute Eastermar

Harkema, Friesland

popular
  • Afstand
    35,3 km
  • Vignet nodig
    Nee
  • Type route
    ruiterpad
Deze ruiter- en menroute loopt voor een groot deel langs het Prinses Margrietkanaal. Onderweg zie je het typische coulisselandschap van dit cultuurhistorisch gebied. Houtwallen en elzensingels liggen evenwijdig aan elkaar en creëren een intieme sfeer in dit overwegend agrarisch landschap.
GPS Route
Dit in 1951 geopende kanaal van Fryslân naar Groningen (Van Starkenborghkanaal) volgt delen van het oude Kolonelsdiep, dat in opdracht van de Spaanse stadhouder Caspar de Robles werd gegraven tussen het Burgumer Mar en Briltil. Typering route: Vlak, zandwegen Obstakels: Brug, oversteek provinciale weg, viaduct ondergang Ondergrond: Verhard en deels onverhard (menners en ruiters) / Berm (ruiters) Alternatieve parkeerplaats: Rij- en Mencentrum Heechsân Schuilenburgerweg 5 9261 XA Eastermar 0512-472028 Bron: www.paardrijdenfryslan.nl
Jouw startpunt
Knooppunt
De Dunen
Harkema

Parkeerplaats bij Themapark De Spitkeet De Dúnen 3 9281 KT Harkema 0512-840431

Iets te melden?

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van een route? Is het routebordje bijna onleesbaar geworden? Of kom je iets anders tegen?

Meldpunt routes
Loading...