Fryslân-Groningen grensroute

Blauforlaet, Friesland

popular
 • Afstand
  19,3 km
 • Vignet nodig
  Nee
 • Type route
  ruiterpad
In het grensgebied van Fryslân en Groningen slingert deze route door het landschap. De route laat u het typische coulisselandschap zien, maar ook het open weidegebied van de Surhuizumermieden.
GPS Route
De mieden of maden zijn van oudsher hooilanden waar het vaak te drassig was om het vee te laten grazen, maar waar het malse gras wel zorgde voor een goede wintervoorraad hooi of kuil. Ook loopt de route langs de Feansterfeart. Deze vaart is in 1648/1649 gegraven om de turf af te voeren die in deze streek eerst door kloosterlingen en later door bedrijven werd gewonnen. Typering route: Vlak, zandwegen Obstakels: Oversteek provinciale weg Ondergrond: Verhard en deels onverhard (menners en ruiters) / Berm (ruiters) Bron: www.paardrijdenfryslan.nl
Parkeerplaats bij sportcomplex Easterbuorren It Oast 1A 9284 TC Augustinusga
 • Afstand
  19,3 km
 • Vignet nodig
  Nee
 • Type route
  ruiterpad
In het grensgebied van Fryslân en Groningen slingert deze route door het landschap. De route laat u het typische coulisselandschap zien, maar ook het open weidegebied van de Surhuizumermieden.
GPS Route
De mieden of maden zijn van oudsher hooilanden waar het vaak te drassig was om het vee te laten grazen, maar waar het malse gras wel zorgde voor een goede wintervoorraad hooi of kuil. Ook loopt de route langs de Feansterfeart. Deze vaart is in 1648/1649 gegraven om de turf af te voeren die in deze streek eerst door kloosterlingen en later door bedrijven werd gewonnen. Typering route: Vlak, zandwegen Obstakels: Oversteek provinciale weg Ondergrond: Verhard en deels onverhard (menners en ruiters) / Berm (ruiters) Bron: www.paardrijdenfryslan.nl
Parkeerplaats bij sportcomplex Easterbuorren It Oast 1A 9284 TC Augustinusga
popular

Iets te melden?

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van een route? Is het routebordje bijna onleesbaar geworden? Of kom je iets anders tegen?

Meldpunt routes
Loading...