Dokkumer Wâldenroute

Damwâld, Friesland

popular
 • Afstand
  18,6 km
 • Vignet nodig
  Nee
 • Type route
  ruiterpad
Deze ruiter- en menroute loopt door de Dokkumer Wâlden, de noordelijkste punt van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het woudenlandschap kenmerkt zich door smalle landbouwpercelen die begrensd worden door dijkwallen en elzensingels.
GPS Route
Dit zogenaamde coulisselandschap zorgt voor een intieme sfeer met mooie doorkijkjes. In het noordelijke deel van deze route is het landschap daarentegen open met weidse vergezichten op onder andere de oude vestingstad Dokkum. Typering route: Vlak Obstakels: Brug, oversteek provinciale weg Ondergrond: Verhard (menners) / Berm en verhard (ruiters) Bron: www.paardrijdenfryslan.nl
Manege Vrieswijk Trekwei 7 9104 AB Damwâld 06-20443871 / 0511-424588
 • Afstand
  18,6 km
 • Vignet nodig
  Nee
 • Type route
  ruiterpad
Deze ruiter- en menroute loopt door de Dokkumer Wâlden, de noordelijkste punt van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het woudenlandschap kenmerkt zich door smalle landbouwpercelen die begrensd worden door dijkwallen en elzensingels.
GPS Route
Dit zogenaamde coulisselandschap zorgt voor een intieme sfeer met mooie doorkijkjes. In het noordelijke deel van deze route is het landschap daarentegen open met weidse vergezichten op onder andere de oude vestingstad Dokkum. Typering route: Vlak Obstakels: Brug, oversteek provinciale weg Ondergrond: Verhard (menners) / Berm en verhard (ruiters) Bron: www.paardrijdenfryslan.nl
Manege Vrieswijk Trekwei 7 9104 AB Damwâld 06-20443871 / 0511-424588
popular

Iets te melden?

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van een route? Is het routebordje bijna onleesbaar geworden? Of kom je iets anders tegen?

Meldpunt routes
Loading...