Wat doen wij voor jou?


De KNHS behartigt de belangen van alle paardensporters in Nederland, waaronder die van ruiters en menners die liefhebber zijn van het maken van buitenritten. Wat doen we voor jou? 

Samen met onze afdeling recreatie, de KNHS regioconsulenten en de mensen van het KNHS recreatiesportforum 
faciliteren we de recreatieve paardensport in Nederland. Denk aan de natuur openhouden voor ruiters en menners, lobbyen voor veiligheid van ruiters en menners in het verkeer bij lokale overheden en het onderhouden van contacten met terreineigenaren, gemeenten en andere overheden.

Op deze pagina houden wij jou graag op de hoogte van de lopende zaken rond om de recreatiesport. Heb je vragen over lopende zaken of mis je iets? Stuur een mail naar recreatie@knhs.nl 

-----

Recreatiezonering

Beste betrokkene bij de recreatieve paardensport,

Zoals wellicht bij u bekend, wordt er momenteel gewerkt aan de VeluweAgenda 2030. In de komende jaren wordt de Veluwe opnieuw ingericht volgens het principe van ‘Recreatiezonering’. Alles over dit gigantische project is te vinden op www.veluweop1.nl en op sprekend.gelderland.nl

Voor de paardensport is het belangrijk te weten dat op 13 oktober jl. het complete zoneringsplan is gepubliceerd. In dit plan kunt u precies lezen wat er de komende tijd gaat veranderen in de natuurgebieden op de Veluwe, waarom keuzes gemaakt worden en wat de maatregelen per gebied zullen zijn. 

Bij de totstandkoming van zo’n plan zijn vele partijen betrokken. De KNHS vertegenwoordigde hierbij de paardensector. Het plan is nog niet definitief, er is ruimte voor gesprekken, met name in de volgende gebieden zijn nog processen gaande.

  • Ermelo
  • Nunspeet
  • Elburg
  • Ede - Ginkel 

Omdat u betrokken bent bij de paardensport, vragen wij u het plan goed door te lezen, in ieder geval de maatregelen. Deze zijn te vinden in bijlage 5 (pagina 74-91) waar ze voor zover mogelijk zijn uitgeschreven. Zo weet u wat er speelt. 

Heeft u vragen in het algemeen, of interesse om in de genoemde gebieden aangesloten te worden bij de gesprekken, stuurt u dan een bericht naar recreatie@knhs.nl. Wij geven uw vragen door aan de juiste personen of projecten.

Reageer nog in 2021, zodat er ruimte is om begin 2022 zienswijzen over voorgenomen maatregelen in te dienen bij de beleidsbepalende instanties. 

Belangrijke links:

Stuurt u dit bericht gerust door aan andere geïnteresseerden. Hoe meer paardensporters hierbij betrokken zijn, hoe beter! 

-----

Ruimte voor elkaar, sportief gebaar


Fietsend, wandelend, vissend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Iedereen geniet op z’n eigen manier van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur.

-----

Uitbreiding samenwerking landelijke Routedatabank 


Naast fiets- en wandelroutes straks ook mountainbike- en ruiterroutes beschikbaar Dankzij krachtenbundeling van Fietsplatform, Wandelnet, Wielersportbond NTFU en Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) gaat de routedatabank naast fiets- en wandelroutes ook mountainbike- en ruiterroutes aanbieden. Een waardevolle toevoeging voor alle overheden en bedrijven die nu al dankbaar gebruik maken van de landelijke routegebonden data.

De routedatabank is een digitale tool om landelijke routedata te vergaren, te beheren en te distribueren. Data van meer van 40 verschillende beheerders van routenetwerken komen samen tot één landelijk bestand. Routedatabank.nl bevat op dit moment onder meer LF-routes, fietsknooppuntnetwerken, LAW’s, Nationale Streekpaden, NS-wandelingen en regionale wandelnetwerken.

Gezamenlijk beheer
De voorloper van de huidige routedatabank is in 2012 door het Fietsplatform opgezet. Directeur Eric Nijland: “In de routedatabank komen alle routes bij elkaar. Het is van belang om richting overheid en bij beleid over openbare ruimte, goede data paraat te hebben.” In 2018 is het geoportaal aangevuld met wandeldata. Sindsdien draait hij onder gezamenlijk beheer van Fietsplatform en Wandelnet. “Miljoenen Nederlanders genieten van recreatieve routes door stad en land,” aldus directeur Wandelnet Ankie van Dijk. En dan is actuele data onmisbaar.

Verdere verrijking
Met de KNHS en NTFU is gekeken naar uitbreiding van de routedatabank met hun ruiter- en mountainbike routes. De nu beklonken samenwerking is een belangrijke stap in de doorontwikkeling en verrijking van de routedatabank. NTFU directeur Arjan de Vries beaamt dit: “Als je bereid bent om krachten te bundelen, dan ben je bereid om samen te delen. Om er daarna weer sterker van te worden. Dus wij delen onze routes.” Ook KNHS directeur Theo Fledderus is enthousiast: “Met de routedatabank kunnen we zorgen dat de overheid alle prachtige, veilige routes voor ruiters, fietsers, mountainbikers en wandelaars in standhoudt.”

Duidelijke meerwaarde
De meerwaarde van de routedatabank is duidelijk. De routedatabank bedient vooral overheden en beheerders van de routenetwerken. Maar ook universiteiten, waterschappen, het RIVM en meldkamers van hulpdiensten maken er gebruik van. Net als ProRail en uitgevers van routekaarten en online navigatie zoals Apple Maps en Open Street Maps. Bij elkaar goed voor een bereik van miljoenen mensen.

Met het vastleggen van de samenwerking start het implementeren van de routes in de database. De verwachting is dat in de lente alle benodigde koppelingen gelegd zijn.

-----

Staatsbosbeheer en KNHS werken samen aan ruiterpaden in de natuur 

 

De KNHS en Staatsbosbeheer hebben op 5 juli 2021 een veelomvattende samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel paardrijden in de natuur te stimuleren en te ondersteunen. Het noodzakelijke onderhoud van ruiterpaden staat daarbij centraal.

Ruiters zijn een selecte maar belangrijke gebruikersgroep en een frequente gebruiker van de gebieden van Staatsbosbeheer; veel ruiters komen minimaal één keer per week in het bos. Het is van het grootste belang dat de ruim 1700 kilometer ruiterpad die door de gebieden van Staatsbosbeheer lopen goed worden onderhouden. Het is belangrijk dat de ruiters en menners alleen gebruik maken van de officiële paden zodat zij geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers in het bos en op deze manier de ruiter- en menroutes optimaal aangeboden en onderhouden kunnen worden. Helaas is de subsidie die terrein beherende organisaties ontvangen voor recreatie gering en alleen bestemd om de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen op orde te houden. Voor bijvoorbeeld het onderhouden van mountainbike- en ruiterpaden is geen geld beschikbaar.

Daarom heeft de KNHS samen met Staatsbosbeheer het initiatief ‘Adopteer je Route’ ontwikkeld. Hiermee dragen ruiters en menners zelf zorg voor het onderhoud van hun favoriete routes, iets wat in de mountainbike-wereld al vrij gewoon is. Met de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen de KNHS en Staatsbosbeheer het belang van deze nieuwe werkwijze. Het motto hierbij is: beter een minder uitgebreid padenstelsel dat goed kan worden onderhouden dan een groot routenetwerk dat minder goed onderhouden kan worden.

De samenwerking omvat ook kennisuitwisseling en analyse van het aanbod en het gebruik van ruiterpaden. Staatsbosbeheer voorziet de KNHS van ruiterpaden in de verschillende gebieden. Deze zijn terug te vinden op buitenrijden.nl het buitenrijplatform van de KNHS.

Loading...