Wat houdt de opleiding voor het menbewijs in?

Met het KNHS Menbewijs op zak hebben menners laten zien dat ze veilig en verantwoord in het verkeer meekomen en over alle belangrijke basisvaardigheden beschikken. De opleiding bestaat uit drie fasen: de basisopleiding 'Haal je Menbewijs met plezier' en de vervolgopleidingen voor tweespan en langspan.

De opleiding heeft een standaard opzet als leidraad, maar als je de opleiding gaat organiseren dan mag je daar een eigen invulling aan geven. Zo kun je de opleiding in een weekend aanbieden of juist verspreid over meerdere dagen of weken. Ervaren menners kunnen zich ook direct voor een examen inschrijven zonder de opleiding te volgen (uiteraard alleen na vooraf overleg). Om de opleiding aan te bieden heb je een gediplomeerde instructeur nodig die de opleiding mag geven, een accommodatie met veiligheidscertificaat en de benodigde materialen voor de lessen.

Interesse om de opleiding en/of het examen aan te bieden op uw accommodatie? Neem voor meer informatie contact op met de afdeling recreatie.  

 

 

 

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding voor het KNHS Menbewijs bestaat uit drie onderdelen: de basisopleiding 'Haal je Menbewijs met Plezier' en de vervolgopleidingen voor tweespan en langspan. Iedere opleiding bestaat theorielessen en praktijklessen waarin de kandidaten meer leren over paardenverzorging, omgang met paarden, de verkeersregels en natuurlijk de vaardigheden die nodig zijn bij het mennen. Bij de vervolgopleidingen ligt het accent meer op de praktijk. 

 

Wat leren de kandidaten in de basisopleiding 'Haal je Menbewijs met plezier'?
In de praktijklessen oefenen de kandidaten hun vaardigheden. Dressuurmatige vaardigheden zijn essentieel en daarnaast zijn er allerlei speciale verrichtingen die een goede menner onder de knie moet hebben. Dat geldt ook voor het verantwoord deelnemen aan het verkeer. Tijdens de opleiding wordt gemend volgens het Achenbach-systeem, een veilige manier van mennen waarbij het paard ook eenvoudig met één hand gemend kan worden. Bij de basisopleiding 'Haal je Menbewijs met plezier' worden twee boeken gebruikt: ‘Haal je Menbewijs met plezier’ en ‘Paard&Welzijn’. 

 

Het examen
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Het praktijkexamen van het Menbewijs betreft het rijden op het terrein, de obstakeloefening en het rijden in het verkeer. Menners die al meer ervaring hebben kunnen zich direct inschrijven voor het examen zonder de opleiding te volgen, maar wel na overleg met degene die het examen organiseert.

 

Vervolgopleiding: tweespan en langspan
Na de basisopleiding kunnen menners verder met de vervolgopleidingen ‘Haal je menbewijs met plezier voor tweespannen’ en ‘Haal je menbewijs met plezier voor langspannen’ volgen. Bij deze opleidingen worden de gelijknamige boeken gebruikt. Het boek Paard&Welzijn wordt alleen in de basisopleiding gebruikt.  

 

Boeken en handleiding
Naast de genoemde boeken voor de kandidaten is er een handleiding voor het organiseren van de opleiding. Download via Mijn KNHS de instructeurshandleiding.

Hoe kom ik aan de opleidingsboeken?

De bijbehorende boeken van de opleiding bestel je ofwel vanuit het bedrijf of vereniging zelf via de KNHS-webshop (voor sportaanbieders geldt een speciale inkoopprijs), of je vraagt de kandidaten om de boeken zelf in de webshop te bestellen. 

 

Welke prijs moet ik in rekening brengen?
Omdat je als organisator zelf een opzet kiest bepaal je ook de prijs. De één kiest er voor om de opleiding in een weekend aan te bieden inclusief overnachting en catering, de ander om gedurende 10 weken 1 avond in de week theorie en praktijkles te geven. Neem in de prijsstelling ook de examenkosten mee. 

 

Hoe krijg ik voldoende kandidaten?

Wil je een opleiding voor het KNHS Ruiterbewijs op je accommodatie aanbieden? Geef het door aan de afdeling recreatie met de contactgegevens, de startdatum en of kandidaten van buitenaf zich ook kunnen inschrijven. We plaatsen de opleiding dan in de agenda op Mijn KNHS.

 

Wat zijn de kosten om een examen te organiseren?

We hanteren een transparant kostenmodel zodat u als organisator vooraf kunnen weet waar u aan toe bent en bepalen wat de meest ideale groepsgrootte voor het examen is. De KNHS neemt een deel van de werkelijke kosten voor haar eigen rekening via een korting voor geaccrediteerde organisaties. Alle KNHS-verenigingen en FNRS-ruitersportcentra zijn per definitie geaccrediteerd. Andere sportaanbieders die een examen willen organiseren kunnen een accreditatie aanvragen bij de afdeling recreatie.

 

De kosten van het examen worden achteraf in rekening gebracht bij de organisator.

 

Examenkosten Menbewijs (voorbeeld)

Examenkosten menbewijs

tarief 

 5 examens

 10 examens

Basis inzet examinator
(incl. reiskosten, voorbereiding,
theorie-examen en 4 prakijkexamens)

 €230

 € 230

 € 230

Ieder extra praktijkexamen

 € 30

 € 30

 € 180

KNHS examenkosten

 € 125

 € 125

 € 125

Totale examenkosten

 

 € 385

 € 535

korting KNHS geaccrediteerde organisatie

30%

 – € 116

 – € 161

Netto kosten organisator (BTW 0%)

 

 € 269

 € 374

 

Eventuele extra kosten

Voor herexamenkandidaten theorie worden geen extra kosten in rekening gebracht door de KNHS aan de sportaanbieder.

 

Verzekering
Omdat het examen voor KNHS-leden is en door KNHS-leden wordt gegeven zijn zowel de examinator als de leden goed WA-verzekerd tijdens het examen. De collectieve ledenverzekeringen van de KNHS gaan er vanuit dat KNHS leden zelf minimaal een WA-verzekering en Zorgverzekering hebben afgesloten. De dekkingen zijn secundair.

 

Heb je nog vragen over de kosten van het examen? Neem dan contact op met de afdeling recreatie.

 

Hoe organiseer ik een examen voor het menbewijs?

Om een examen te organiseren moet de accommodatie aan de volgende eisen voldoen:

 • De accommodatie moet beschikken over een geschikte theorieruimte;
 • De instructeur is in het bezit van een erkend (men)instructeursdiploma.

 

Aan welke eisen moeten de kandidaten voldoen?

 • De kandidaat moet lid zijn van de KNHS
 • De adviesleeftijd 'voor de opleiding is 16 jaar;
 • Alle kandidaten dragen een CE-goedgekeurde veiligheidshelm.

 

Aanvraag examen:

 • Het examen moet tenminste 6 weken voor de examendatum aangevraagd worden met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier. Vraag het op bij de afdeling recreatie.  
 • De organisator mailt het aanvraagformulier naar recreatie@knhs.nl
 • De KNHS plaats het examen op de Mijn KNHS kalender
 • De KNHS benadert een ORUN-examinator
 • Kandidaten schrijven zich in via Mijn KNHS
 • De KNHS stuurt de organisator periodiek een lijst met ingeschreven kandidaten, na akkoord bevestigd de KNHS deze kandidaten
 • Na het examen factureert de KNHS de organisatie (totaalbedrag hangt af van het aantal kandidaten)
 • Het examen wordt afgenomen door gediplomeerde examinatoren van de ORUN. 

Loading...