Adopteer je Route: Lelystad

Het gaat om de bossen in en rond Lelystad, vooral het Gelderse Hout en Overijsselse Hout. Deze stadsbossen liggen aan de oostrand van Lelystad en worden intensief recreatief gebruikt. Behalve ruiters en menners maken o.a. moutainbikers, hardlopers en wandelaars veelvuldig gebruik van de bossen. De bossen zijn bijna 50 jaar geleden na aangeplant en bestaan uit veel verschillende boomsoorten, waardoor sprake is van een grote variatie in soort bos. Ondanks dat het nog jonge bomen zijn, is het bos wel verrassend volwassen. De bossen zijn eigendom van de Gemeente Lelystad (Overijsselse Hout) en Staatsbosbeheer (Gelderse Hout).

Om welke route gaat het?
De Stichting Paarden Platform Lelystad (PPL) is op dit moment in overleg met de boseigenaren voor het vaststellen van nieuwe ruiterroutes. Veel van de oorspronkelijke ruiterpaden zijn namelijk slecht of niet meer begaanbaar. Ook zijn helaas ruiterpaden opgeofferd voor de aanleg van een mountainbikeparcours. Een actuele digitale kaart is daarom op dit moment nog niet beschikbaar. We hopen dat deze kaart op korte termijn, na de definitieve vaststelling van de nieuwe routes, wel beschikbaar zal zijn.

Hoe kun jij helpen?
Het PPL organiseert onderhoudsactiviteiten zoals bijvoorbeeld snoeiacties. Het is verder de intentie om in samenwerking met andere gebruikers activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld een Run Ride Bike. Het begrip en respect voor elkaar als medegebruikers van het bos wordt hierdoor vergroot. Daarom werkt het PPL ook aan het bewust maken van buitenruiters, dat bij het buiten rijden overlast voor andere gebruikers altijd moet worden voorkomen. Denk aan het opruimen van mest op de openbare weg en respecteren van andere gebruikers en niet-ruiterpaden zoals bijvoorbeeld de mountainbikeroutes.

 

Bij wie kun je je aanmelden?

Je kunt contact opnemen met de stichting Paarden Platform Lelystad via e-mail info@paardenplatformlelystad.nl


Kijk ook op Facebook 

Loading...